Çözümde Matematik Çözüyorum Yarışması...
Bursluluk Sınavında Manisa'nın tercihi Çözüm Koleji
Çözüm Eğitim Kurumları Müfettişinin okulumuzu ziyareti...
Okulistik Sınavında Tam Puan...
Türkiye 1.'liği
İngilizce Öğretmenlerimiz Seminerde...
Satrançta İl birinciliği
Judo ve Karete branşlarında derece...
Eskrim'de 3.'lük
Ufak bir armağan...